Termeni generali pentru Eskimi DSP Servicii

1. Context

1.1. Eskimi deține și operează o platformă tehnologică de tranzacționare în timp real care permite cumpărătorilor de media să liciteze în timp real, într-un format asemănător unei licitații, pentru achiziționarea de publicitate digitală mobilă pe site-urile web și aplicațiile puse la dispoziție de către editorii online și bursele de publicitate cu care Eskimi are o relație (o astfel de platformă tehnologică de tranzacționare în timp real denumită în continuare "Demand Side Platform" sau "DSP").

1.2. Acești Termeni generali se aplică atunci când Clienții utilizează Eskimi DSP pentru licitarea inventarului publicitar pus la dispoziție prin intermediul Eskimi DSP pentru afișarea de reclame ("Anunțuri") pentru publicul vizat.

1.3. Acești Termeni Generali împreună cu Condițiile Speciale prevăzute în Contractul de Servicii Eskimi DSP semnat de Eskimi și Client, precum și orice alte acorduri și/sau anexe adiționale constituie un întreg acord între părți, în baza căruia Eskimi se angajează să furnizeze Serviciile către Client și Clientul se angajează să utilizeze aceste Servicii.

2. Definiții

2.1 În sensul acordului, următoarele cuvinte cu majuscule au înțelesul stabilit mai jos:

2.1.1. "Reclame" înseamnă reclame care sunt afișate pe resursele de conținut digital (site-uri web, aplicații etc.) în cursul furnizării Serviciilor.

2.1.2. "Inventar de anun țuri " înseamnă cantitatea de spațiu publicitar care este disponibil prin intermediul DSP pentru plasarea de anunțuri. 

2.1.3. "Agenția" înseamnă Clientul, care acționează ca agent pentru clienții săi de executare a Campaniilor acestora prin intermediul Eskimi DSP .

2.1.4. "Acord" înseamnă acești Termeni generali, Condiții speciale, precum și toate anexele și acordul suplimentar semnat între Eskimi și Client.

2.1.5. "Campanie" înseamnă parametrii și obiectivele definite ale publicității pe care Clientul sau Eskimi în numele Clientului le introduce în DSP folosind instrumentele de funcționalitate DSP .

2.1.6. "Revendicări" înseamnă orice revendicări, cereri, procese sau proceduri intentate de o terță parte.

2.1.7."Confidential Information" means all confidential and proprietary information of a party ("Disclosing Party") disclosed to the other party ("Receiving Party"), whether orally or in writing, that is designated or identified as confidential or that should be reasonably understood as being confidential given the nature of the information and the circumstances surrounding the disclosure, including, but not limited to the terms and conditions of this Contract (including pricing), business and marketing plans, technology and technical information, product designs, trade secrets and business processes.

2.1.8. "CPA"/"Cost per acțiune" este un model de publicitate online, în care agentul de publicitate se concentrează pe realizarea unei acțiuni specifice (o achiziție, trimiterea unui formular etc.) legată de anunțul publicitar.

2.1.9. "CPC" / "Cost Per Click" este un model de publicitate pe internet utilizat pentru a direcționa traficul către site-uri web, în cadrul căruia agenții de publicitate plătesc atunci când anunțul este accesat.

2.1.10. "CPM" / "Cost Per Mille" este o măsurătoare utilizată în mod obișnuit în domeniul publicității, în cadrul căreia reclama este achiziționată în funcție de cât costă afișarea acesteia de o mie de ori.

2.1.11. "Creative" înseamnă bannere de afișare, reclame video, reclame rich media sau orice alt material publicitar acceptabil pentru DSP pentru a fi afișat utilizatorilor finali și furnizat de Client sau de clientul acestuia

2.1.12. "DMP"/"Platforma de gestionare a datelor" înseamnă o parte a Eskimi's DSP creată pentru a capta și stoca date ale utilizatorilor finali, date de Campanie, date de navigare, date de licitație, pentru a permite plafonarea și direcționarea suplimentară prin utilizarea datelor de la Prima parte și a datelor de la Terți.

2.1.13. "Date de la Prima Parte" înseamnă datele colectate de către Client sau de către clienții săi în timpul procesului Campaniei, utilizând etichetele DMP Eskimi implementate în site-urile web și (sau) în paginile de destinație.

2.1.14. "OI" înseamnă Ordinul de inserție, care este documentul semnat și încărcat pe DSP de către Client prin care se stabilesc principalele condiții ale Campaniei (cum ar fi mărcile și/sau produsele promovate, bugetul Campaniei, parametrii de facturare etc.).

2.1.15. "Servicii" înseamnă serviciile de publicitate digitală furnizate de Eskimi Clientului pentru executarea Campaniilor prin intermediul Eskimi DSP și plasarea Anunțurilor Campaniei pe Inventarul de anunțuri. 

2.1.16. "Condiții speciale" înseamnă termenii și condițiile prevăzute în Eskimi DSP Contractul de servicii semnat între Eskimi și Client sau termenii și condițiile acceptate de Client la comanda online a Serviciilor.

2.1.17. "Bonus de cheltuieli" înseamnă tipul de stimulent pentru client bazat pe volumul de utilizare a serviciilor furnizate de Eskimi către Client sub forma unui buget suplimentar care urmează să fie cheltuit pentru Servicii pe Eskimi DSP . 

2.1.18. "Date de la terți" înseamnă datele colectate de Eskimi ca parte a DSP și DMP. Exemplu de astfel de date ar putea fi informațiile demografice ale utilizatorilor, istoricul de navigare și segmentele create din datele brute.

3. Procesul de gestionare a campaniilor

3.1 Eskimi va executa Campaniile pe DSP atunci când Ordinul de inserție (OI) pentru Campanie este semnat și încărcat pe DSP de către Client.

3.1.1. Clientului i se va pune la dispoziție tabloul de bord statistic DSP , unde Clientul poate încărca Campanii, Creative, defini țintirea și vizualiza statisticile în timp real.

3.1.2. La cererea Clientului, Eskimi poate pune la dispoziție resurse de operațiuni publicitare pentru gestionarea, optimizarea și direcționarea campaniilor. 

3.1.3. Rapoartele de campanie vor fi afișate în tabloul de bord și pot fi descărcate de către Client de pe platformă sub formă de PDF în orice moment. Rapoartele vor servi drept bază pentru facturarea Clientului.

3.1.4. Campaniile pot fi rulate pe DSP pentru a atinge anumite metrici de campanie (bazate pe CPC, CPA, CPL, CPI sau altele), dar baza de facturare a Clientului va fi CPM.

4. Plăți pentru servicii

4.1. Eskimi va emite factura pentru fiecare Campanie efectuată pe DSP în fiecare lună pentru luna precedentă. Facturile vor fi datate în ultima zi a lunii precedente. 

4.2. În cazul serviciilor preplătite, factura va fi emisă la primirea plății de la Client.

4.3. În cazul în care clientul nu prezintă observații la factură în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acesteia, se presupune că factura este acceptată în totalitate ca fiind corectă.

4.4. Termenul standard de plată pentru factura Eskimi este de 30 (treizeci) de zile de la data emiterii acesteia. În cazul în care este indicat un termen diferit în Condițiile speciale, se aplică prevederile Condițiilor speciale.

4.5. Clientul este răspunzător pentru orice întârzieri de plată conform facturilor emise de Eskimi și va plăti o dobândă zilnică indicată în Condițiile speciale.

4.6. În caz de neplată, Eskimi poate transfera datoria Clientului către terți, fără nicio notificare suplimentară sau consimțământ prealabil din partea Clientului.

5. Stimulente

5.1. Eskimi poate oferi Clientului stimulente pentru volumul de servicii pe baza nivelurilor de cheltuieli ale Clientului pe DSP. 

5.2. La atingerea unui anumit nivel de cheltuieli pentru Servicii, Clientul poate deveni eligibil pentru un bonus de cheltuieli sau un alt stimulent, care va fi oferit în conformitate cu termenii și condițiile anexei sau ale acordului suplimentar la Acord.

5.3. Eskimi are dreptul de a nu aplica sau de a anula stimulentele pentru Client din cauza nerespectării de către Client a angajamentelor de plată sau din cauza altor încălcări ale Contractului. În cazul anulării stimulentului pentru Client, Eskimi are dreptul de a factura Clientului reducerile anulate din cauza încălcării angajamentelor Clientului în temeiul prezentului Acord.

6. Conformitatea creațiilor publicitare

6.1. Clientul este singurul responsabil pentru conținutul substanțial al fiecărei reclame. Clientul garantează și declară că va depune eforturi rezonabile din punct de vedere comercial pentru a se asigura că creațiile publicitare și paginile de destinație nu conțin sau nu au link către niciun conținut care: (a) încalcă orice lege, normă sau regulament aplicabil, (b) promovează violența, utilizarea armelor de foc sau subiecte sau activități ilegale (de exemplu, discriminarea claselor protejate, infracțiuni motivate de ură, site-uri P2P sau site-uri de eludare a protecției drepturilor de autor etc.), (c) încalcă orice drept de proprietate intelectuală sau alt drept de proprietate sau de confidențialitate al unei terțe părți și (sau) (d) este defăimător, calomnios, înșelător, pornografic sau sexual explicit.

7. Prelucrarea și utilizarea datelor

7.1. În scopul furnizării Serviciilor, Eskimi colectează Date de la terți în cadrul DMP pentru a permite targetarea demografică, targetarea pe segmente și retargetarea generală la nivel de sistem. Aceste date sunt deținute de Eskimi și pot fi utilizate numai de către Client pentru o mai bună direcționare a anunțurilor sau pentru a măsura performanța anunțurilor. Clientul nu poate vinde, divulga sau utiliza datele terților în niciun alt scop.

7.2. Clientul poate colecta date despre utilizatori din alte surse (site-uri mobile, sisteme interne etc.) prin includerea de pixeli DMP Eskimi sau coduri de colectare a datelor. Aceste date sunt colectate ca parte a datelor de campanie și sunt denumite Date de la prima parte. Prin începerea utilizării Serviciilor, Clientul acordă Eskimi o licență neexclusivă, fără redevențe și dreptul, pe toată durata de utilizare a First Party Data în legătură cu Serviciile furnizate în conformitate cu Acordul.

7.3. Eskimi va trata datele primei părți ca fiind confidențiale, iar aceste date nu vor fi afișate către terți sau utilizate în orice alt mod, cu excepția faptului că Eskimi are dreptul de a utiliza și de a dezvălui datele primei părți furnizate către Eskimi în conformitate cu prezentul document: (a) pentru a opera DSP, (b) pentru a-și îndeplini obligațiile față de Client, (c) în scopuri de raportare și analiză, (d) dacă și după cum este cerut de o hotărâre judecătorească, de lege sau de o agenție guvernamentală sau de reglementare și (e) după cum este permis în orice alt mod cu consimțământul scris prealabil al Clientului.

7.4. Datele terților și datele primei părți sunt prelucrate de Eskimi în scopul furnizării serviciilor în conformitate cu Regulamentul privind protecția datelorEskimi . Clientul este de acord să implementeze și să aplice cel puțin același nivel de măsuri de protecție a datelor ca și cele întreprinse de Eskimi. 

8. Confidențialitate

8.1. Clientul este de acord să respecte pe deplin Politica de confidențialitateEskimi atunci când utilizează Serviciile, precum și să ia toate măsurile necesare pentru a dezvălui și a informa utilizatorii cu privire la angajamentele de confidențialitate ale Clientului în ceea ce privește colectarea, utilizarea și dezvăluirea datelor. De asemenea, Clientul este de acord să dezvăluie Clientului informații despre Eskimi în calitate de furnizor al Serviciilor, dacă o astfel de dezvăluire ar putea fi cerută în conformitate cu legile aplicabile.

8.2. Clientul se va asigura (iar în cazul în care Clientul acționează în calitate de Agenție, acesta va utiliza toate măsurile rezonabile din punct de vedere comercial pentru a le solicita clienților săi să facă acest lucru) că pe fiecare site web în care sunt colectate date ale primei părți prin utilizarea de pixeli DMP Eskimi DMP, cookie-uri, beacon-uri sau tehnologii similare, respectivul site web afișează o politică de confidențialitate care dezvăluie o astfel de practică.

8.3. Clientul se va asigura că datele de la terți obținute de la Eskimi nu vor fi folosite în niciun caz pentru a identifica un anumit utilizator final. De asemenea, Clientul nu va transmite la Eskimi niciun fel de Date de la prima parte pe care Eskimi le-ar putea utiliza sau recunoaște ca fiind informații de identificare personală.

8.4. În măsura în care informațiile personale ale unui anumit utilizator final sau orice alte date sunt colectate de către sau în numele Clientului de la utilizatorii finali care fac clic pe sau interacționează în alt mod cu un anunț, Clientul declară și garantează că toate consimțămintele și derogările corespunzătoare au fost sau vor fi obținute de la respectivul utilizator final.

9. Proprietatea intelectuală

9.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală și alte drepturi de proprietate asupra DSP aparțin Eskimi. Eskimi nu emite nicio licență de utilizare DSP Clientului în cadrul Contractului, ci acționează mai degrabă ca furnizor de servicii pentru Client folosind soluțiile și resursele tehnologice ale DSP.

9.2. Eskimi deține și păstrează toate drepturile, titlurile și interesele asupra DSP, toate programele informatice, bazele de date și alte aspecte și tehnologii legate de DSP, orice îmbunătățiri, modificări sau lucrări derivate ale acestora, orice materiale puse la dispoziția Clientului de către Eskimi prin intermediul DSP, cum ar fi prin intermediul interfețelor de utilizator sau în alt mod, precum și toate drepturile de proprietate intelectuală și de proprietate asupra tuturor celor de mai sus. Clientul nu va utiliza DSP , cu excepția cazului în care acest lucru este prevăzut în mod expres în prezentul acord. Clientul nu va face inginerie inversă, nu va dezasambla, nu va reconstrui, nu va pregăti lucrări derivate, nu va descompila, nu va copia sau nu va încerca în alt mod să obțină codul sursă de pe DSP sau de pe orice aspect sau parte a acestuia (cu excepția cazului în care astfel de acte sunt permise de legislația aplicabilă), nu va modifica sau nu va îndepărta nicio identificare, marcă comercială, drept de autor sau altă notificare de pe DSP, și nici nu va autoriza, nu va permite sau nu va determina pe alții să facă acest lucru.

10. Despăgubire

10.1. Clientul va despăgubi, apăra și exonera de răspundere Eskimi, agenții, funcționarii, directorii și angajații săi de și împotriva reclamațiilor formulate împotriva Eskimi de către o terță parte care rezultă din: (a) utilizarea de către Client a DSP cu încălcarea acestor Termeni generali și/sau Condiții speciale, (b) o acuzație conform căreia un anunț încalcă sau încalcă drepturile unei terțe părți, este defăimător, calomnios, obscen, înșelător sau încalcă orice lege aplicabilă sau (c) orice inexactitate în oricare dintre declarațiile sau garanțiile Clientului conținute în prezentul document. Clientul trebuie să plătească Eskimi orice despăgubiri acordate în cele din urmă împotriva Eskimi, precum și costurile și cheltuielile rezonabile (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților) direct atribuibile unei astfel de reclamații. 

10..2. Eskimi va despăgubi, apăra și exonera de răspundere Clientul, agenții, funcționarii, directorii și angajații acestuia de orice reclamație formulată împotriva Clientului de către o terță parte care rezultă din: (a) o reclamație conform căreia DSP, atunci când este utilizat în conformitate cu termenii prezentului Contract, încalcă orice drept de proprietate intelectuală al unei terțe părți sau (b) orice inexactitate a oricăreia dintre declarațiile sau garanțiile Eskimi conținute în prezentul contract. Eskimi va plăti Clientului orice daune-interese acordate în cele din urmă împotriva Clientului și costurile și cheltuielile rezonabile (inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților) direct atribuibile unei astfel de reclamații. 

11. Răspunderea

11.1. Fiecare parte este răspunzătoare față de cealaltă parte pentru încălcarea obligațiilor care îi revin în temeiul acordului și trebuie să despăgubească cealaltă parte pentru daunele cauzate de această încălcare.

11.2. În niciun caz, niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare față de cealaltă parte pentru pierderi de profit sau daune speciale, punitive, accidentale, indirecte sau alte daune indirecte, indiferent de cauză și indiferent dacă este vorba de un contract, de un delict sau de orice teorie a răspunderii, și indiferent dacă partea respectivă a fost sau nu informată de posibilitatea unor astfel de daune. Cu excepția obligațiilor de plată, în niciun caz răspunderea totală a uneia dintre părți față de cealaltă parte care rezultă din acord nu va depăși cea mai mică dintre următoarele sume: (a) 20.000 USD sau (b) sumele plătibile către Eskimi în perioada de trei (3) luni care precedă incidentul care a dat naștere reclamației. Limitările de mai sus se vor aplica în pofida eșecului scopului esențial al oricărui remediu.

11.3. Limitările de răspundere prevăzute în secțiunea 11.2 nu se aplică pentru: (a) unei încălcări a secțiunii 12 din Condițiile generale (Confidențialitate), (b) unei cereri de despăgubire în temeiul secțiunii 10 sau (c) neglijenței grave, comportamentului greșit intenționat sau deliberat, necinstei sau comportamentului fraudulos, criminal sau rău intenționat al părții care dorește să își limiteze daunele. 

12. Confidențialitate

12.1. Informațiile confidențiale nu includ nicio informație care: (a) sunt sau devin în general cunoscute publicului fără încălcarea vreunei obligații față de partea care le divulgă; (b) erau cunoscute părții care le primește înainte de a fi divulgate de către partea care le divulgă, fără restricții privind utilizarea sau divulgarea; (c) au fost dezvoltate în mod independent de către partea care le primește, fără încălcarea vreunei obligații față de partea care le divulgă; sau (d) sunt primite în mod legitim de la o terță parte, fără restricții privind utilizarea sau divulgarea.

12.2. Partea destinatară nu va utiliza informațiile confidențiale ale părții divulgatoare în alt scop decât pentru a-și îndeplini obligațiile sau a-și exercita drepturile în temeiul prezentului contract. În plus, partea destinatară nu va dezvălui informațiile confidențiale ale părții divulgatoare către nicio terță parte, cu excepția consimțământului prealabil scris al părții divulgatoare sau în cazul în care acest lucru este cerut de lege sau de un proces legal. 

12.3. Fără a aduce atingere celor de mai sus, fiecare parte poate dezvălui informațiile confidențiale ale celeilalte părți angajaților, consultanților sau altor agenți ai săi care au o nevoie de bună credință de a cunoaște aceste informații confidențiale; cu condiția ca fiecare dintre acești angajați, consultanți sau agenți să fie ținuți de obligații de confidențialitate cel puțin la fel de protectoare ca și cele prevăzute în prezentul document. Partea destinatară protejează confidențialitatea informațiilor confidențiale ale părții divulgatoare în același mod în care protejează confidențialitatea propriilor sale informații confidențiale de natură similară (dar în niciun caz cu mai puțin de o atenție rezonabilă). Partea care primește notifică de îndată partea care divulgă dacă ia cunoștință de orice încălcare reală sau suspectată în mod rezonabil a confidențialității informațiilor confidențiale ale părții care divulgă.

12.4. În cazul în care partea destinatară este obligată de lege sau de un proces legal să divulge informații confidențiale ale părții care le divulgă, aceasta trebuie să informeze în prealabil și cu promptitudine partea care le divulgă cu privire la această divulgare forțată (în măsura în care acest lucru este permis de lege) și să ofere asistență rezonabilă, pe cheltuiala părții care le divulgă, în cazul în care partea care le divulgă dorește să conteste divulgarea.

12.5. La încetarea furnizării serviciilor, partea destinatară continuă să păstreze confidențialitatea informațiilor confidențiale ale părții care le divulgă timp de cinci (5) ani și, la cerere, returnează părții care le divulgă sau distruge (la alegerea părții care le divulgă) toate materialele care conțin astfel de informații confidențiale. 

13. Forța majoră

13.1. Cu excepția obligațiilor de plată, niciuna dintre părți nu va fi răspunzătoare pentru întârzieri sau neîndeplinirea obligațiilor sale în temeiul prezentului acord, în cazul în care aceste întârzieri sau neîndepliniri sunt cauzate de condiții care nu pot fi controlate în mod rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la incendii, inundații, accidente, cutremure, defecțiuni ale liniilor de telecomunicații, pene de curent electric, defecțiuni ale rețelei, atacuri DDOS sau conflicte de muncă sau orice alt atac cibernetic al cărui efect ar putea duce la închiderea DSP sau a site-ului web.

14. Încetarea și suspendarea serviciilor

14.1. Eskimi poate rezilia Contractul cu efect imediat, printr-o notificare scrisă adresată Clientului, ca urmare a încălcărilor materiale ale Contractului de către Client.

14.2. Oricare dintre părți poate rezilia acordul pentru comoditate printr-o notificare scrisă de 30 de zile adresată celeilalte părți (este suficient un e-mail).

14.3. Eskimi poate suspenda Serviciile prin transmiterea unei notificări scrise către Client din cauza: (i) Client’s failure to fulfil its payment obligations; (ii) Client’s direct or indirect use of DSP and/or Services in a manner that could damage Eskimi DSP , disrupts it’s functionalities or that otherwise reflects unfavorably on the integrity reputation of Eskimi and/or its Services; (iii) Client’s failure to comply with it’s warranties and representations envisaged in the Agreement; (iv) Client’s breach of obligations envisaged in the section 6, 7, 8, 9, and 12 of the General Terms.

15. Legea aplicabilă

15.1. Furnizarea serviciilor este reglementată de legislația Republicii Lituania, în cazul în care Condițiile speciale nu prevăd altfel.

15.2. Părțile se angajează să depună toate eforturile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice neînțelegeri sau litigii care decurg din prezentul acord sau care au legătură cu acesta. 15.3.2. Orice litigiu, controversă sau revendicare care decurge din sau are legătură cu Acordul, sau orice încălcare, reziliere sau invaliditate a acestuia se soluționează, în conformitate cu procedura prevăzută de legislația aplicabilă.

15.3. Litigiile apărute ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor de plată de către Client vor fi transmise spre soluționare, la alegerea Eskimi, fie instanțelor din jurisdicția Clientului, fie instanțelor din jurisdicția Eskimi, asigurând cea mai eficientă procedură de soluționare a litigiilor pentru părți.

16. Publicitate

16.1. Pe durata prezentului contract, fiecare parte poate utiliza numele și logo-ul celeilalte părți pe site-ul său web și în alte materiale promoționale, cum ar fi listele de clienți, listele de furnizori sau materiale de marketing, analitice și/sau financiare. 


Făcând clic pe "Acceptă toate modulele cookie", sunteți de acord cu stocarea modulelor cookie pe dispozitivul dvs. pentru a îmbunătăți navigarea pe site, pentru a analiza utilizarea site-ului și pentru a ne ajuta în eforturile noastre de marketing. Consultați Politica noastră de confidențialitate pentru mai multe informații sau editați Preferințe.